KV-FÖRETAGEN
VI SÄTTER BRANSCHEN I FOKUS

OM OSS

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer. Verksamheten är uppdelad i fyra olika sektioner, inriktade på olika marknadsområden. Kyla, Värmepumpar, Mobil luftkonditionering samt Utbildning. 

Mer om branschorganisationen, och vad ett medlemskap innebär, hittar du här på hemsidan. Har du frågor eller funderingar är du mer än välkommen att kontakta vårt kansli. Delad guldmedalj i Skol-SM Den 28 april avgjordes finalen i Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik. 

KONTAKTA OSS

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.

BRANSCHKATEGORIER

Nedan finner du ett urval av branschkategorier
vår organisation riktar sig mot

icon2

TILLBYGGNAD

Bygga ut attefallshus med källare, uterum eller köksrenoveringar

icon3

GOLVLÄGGARE

För dig som slipar golv det vi säga golvslipning, & golvläggning

icon4

TOTALRENOVERING

Kvföretagen riktar sig mot dig som renoverar lägenheter

icon5

MÅLARE

Vi arbetar med dig som driver en målerifirma i Stockholm

ELEKTRIKER

Organisationen riktar oss mot, solceller, laddstolpar & elinstallationer 

KUNSKAPSTEST

Tävlingen hölls i Jönköping, och det blev två killar från Wargentinskolan i Östersund som fick dela på guldet. Sixten Larstrand och Larry Svensson. På tredje plats kom Albin Hansdotter från Polhemsskolan i Gävle. Läs mer Diagnostiska provet kan nu beställas i Webshoppen. Nu kan du beställa det diagnostiska provet! Ta chansen att pröva dina kunskaper i frågor som motsvarar de du kommer att få vid det teoretiska provet vid ny- eller omcertifiering. 

Som inloggad medlem erhålls det lägre priset vid beställning. Klicka här om du vill läsa mer. Loggar in till det diagnostiska provet gör du här.

FÖR DIG SOM MEDLEM

Sektionsarbete i Kyl & Värmepumpsföretagen, 

För att öka medlemmarnas inflytande över branschorganisationens arbete har verksamheten delats in i olika sektioner. Medlemsföretagen såsom elektriker, solcellsmontörer, samt  kan vara medlem i en eller flera sektioner, beroende på hur företagets versksamhet ser ut. Jobbar man enbart med installation av fastighetsvärmepumpar är man bara med i just den sektionen, medan ett företag som jobbar med installation av såväl kyla som värmepumpar kan vara med i bägge dessa två sektioner. Kom i kontakt med oss genom kontaktformulären.


Varje sektion har också sitt eget sektionsråd, bestående av medlemmar anslutna till respektive sektion. Detta råd ska företräda sektionens intressen och gentemot styrelsen sedan påverka beslut om resurser & insatser. Mer information om vad sektionerna jobbar med, vilka som utgör sektionsråden samt vem på kansliet som är kontaktperson för just den sektionen du vill veta mer om hittar du under respektive sektionssida. Politik samt ideologi finner ni här valkompassen.nu

HANTVERKARBRANSCHEN

RENOVERINGAR i LÄGENHETER BADRUMMEN & Värmepumpföretagen

Senaste nytt inom VVS
Tillgängligheten på jobb inom VVS har stegrat under sommaren till följ av coronatidernas husinvesteringar. I flera delar av landet har människor investerat i såväl sommarstugor som permanenta villor, dels i centrala städer som Stockholm, men också ute på landet. Stockholms skärgård har varit något som dragit många intressenter. Detta faktum har, till skillnad från många branscher, främjat VVS-branschen samt elektrikerna / elinstallatörer något enormt. Tid resulterar i engagemang och engagemang resulterar i fler och större arbetsuppdrag till oss kära vvs-medarbetare. Även företag verksamma inom nyckelfärdiga attefallshus med källare samt lofttrappa är involverade inom föreningens ramar.


Rörmokare anställs för tillsättning av nya rör eller förflyttning av redan existerande rör samtidigt som fler och fler väljer att renovera badrummet. Vi inom VVS-branschen gläds åt denna nyhet och hoppas såklart på att detta gynnar samtliga våra kollegor inom yrket. Badrumsrenoveringar och köksrenoveringar är något av dem arbeten som nästintill fördubblats under sommaren och givetvis ligger detta till följd av den tid och de pengar hushåll sparat på Covids begränsningar. Folk har råd att göra den där efterlängtade badrumsrenoveringen som de så länge längtat efter. Att på ett prisvärt sätt renovera badrummet blir plötsligt en möjlighet som är genomförbar, vilket våra hantverkare och rörmokare applåderar för. Covid har drabbat många yrkesgrupper hårt men nu börjar vi se ljuset och fler rörmokare och hantverkare kommer ut i arbeten snabbare och oftare. Fler badrumsrenoveringar, köksrenoveringar och renoveringsobjekt i över lag är detsamma med en bättre och tryggare arbetsmarknad för våra uppskattade medarbetare samt medlemmar.

  • Uppdaterad kategorisering av produkter, ett projekt som vi stolt kan informera, innefatta vår svenska rörgrossistförening för mer information kring detta kika förbi deras branschorgan.

  • Annat som hänt under inom coronatidens ramar är ett projekt som haft som mening att uppdatera, digitalisera och modernisera teknikutvecklingen och produktutvecklingen.

Marknadsföring för en rörfirma
Det har handlat om hur rörmokare kan marknadsföra sina rörfirmor men samtidigt sköta sina åtaganden stört arbeten mer digitalt än det gamla traditionella. Det har även handlat om att fronta produkter, mer eller mindre, alltid genom webb i stället för katalog.  Man har velat ha en mer moderniserad struktur helt enkelt. Projektet har mynnat ut i en struktur indelad på fyra nivåer och åtta mer specificerade produktområden som elinstallatörer, det för den insatte, där vvs proffs och yrkesmän, såsom rörmokare, elektriker som installerar solceller/solpaneler samt laddboxar/laddstationer som kan nyttjas för att upfylla behöver ladda elbil. Sedan har vi även de som går att lokalisera sig fram i riskdatabasen, du kan exempelvis skicka in rörfirma Stockholm

En rörmokares vardag
För exemplifiera detta ytterligare så har den som står inför ett arbete inom rörmokeri enkelt kunnat välja kategorin rör, en kategori som endast rör just det området. Här finns allt inom vatten, värme, avlopp och dränering. Den som står inför att renovera badrum har enkelt kunnat orientera sig fram till kategorin sanitet och blandare där de garanterat dränerat. Kategorin som ger en allt inom badrumsutrustning och badrum. Att renovera badrum har aldrig varit enklare och detta projekt har gjort att, tidigare svårorienterade produkter, nu blivit tillgängliga och frontade på rätt plats, vid rätt tillfälle. Badrumsrenovering, köksrenovering och rörfirmor är några av de renoverings-områden som gynnats främst i projektets resultat. Medlemmar verksamma inom dräneringsarbeten är något som vi välkomnar att socialisera sig med knyta sina kontakter med. Dock undantag när det kommer till rörmokarna då det kommer en del klagomål från våra VVS-firmor är anslutna till branschorganisationen. Huvudmedlemmen går att kontakta via Badrumsrenovering Stockholm

Klimatvänlig energi 
Fler och fler krav införs inom EU på just energianvändning. Kraven omfattar en minskning på energianvändningen som skall komma att gynna miljön. I denna debatt framkommer mycket diskussioner om vilka de främsta och bästa alternativen till energiförbrukning är. Värmepumpar har visat sig vara ett av det bästa alternativet både när det kommer till det driftekonomiska men även miljömässiga. En värmepump har ungefär samma funktionsområden som ett kylskåp fast omvänt vilket kan vara ett enkelt sätt att förklara funktionsområdena för den eventuella kunden. Värme lagras i luft, mark, berg alternativt vatten och förs därefter in i värmekällan som ska värmas upp. Den slutgiltiga kokpunkten handlar sedan om trycket, höjer man trycket så höjs graderna vilket ju är logiskt. 

Hjälp kunden att välja rätt pump

Experter inom värmepumpar och ventilationssystem brukar förklara för kunder att se på behovsområden när det kommer till att välja pump. Vilken värmepump som är allra bäst handlar om flera faktorer baserade på husets lokalisation och förutsättningar. Hur stort huset är, hur mycket elförbrukning huset kan komma att göra av med, husets tomtyta och husets behov av ventilation samt värmepumpssystem är några av de faktorer som kan komma att spela roll. Välj den värmepump som funkar till just din bostad och bostadens förutsättningar. Tillexempel så är det viktigt för den som köper hus att kolla upp om befintliga ventilationssystem finns samt hur bra denna ventilation faktiskt är. En ventilation som drar onödigt mycket energi kan nämligen försämra det både för ens egen energi men också för miljön. Med det sagt så är det viktigt att du har koll på behovet av ventilation, utefter husets egenskaper, samt om befintlig ventilation behöver bytas ut.


Är huset lokaliserat i närhet till berg så kan bergvärme vara ett gynnsamt alternativ. En bergvärmepump ger nämligen 3-5 kWh för varje förbrukad kWh. En modern och trygg lösning som handlar om att hämta energin direkt från naturen. Eftersom att bergvärme är en energiförbrukning som lagras i marken utefter solen så blir sommarmånaderna extra viktiga för att bergvärmen ska komma att fungera som den ska. När bergvärmen skall användas beror till stor del på husets grund. I Stockholm vilar många områden på urberg vilket är positivt och gynnsamt för bergvärmeförbrukningen. Öland och Gotland däremot har mycket kalksten i berggrunden och detta ger sämre värmeledningsförmåga så här kan det vara vettigt att rekommendera kunden ett annat energiförbrukningssystem.

Gynnsamt med fria offerter

Att välja värmepump handlar som nämnt till stor del om förutsättningar och beräkningar. Så när kunden frågar om priset på värmepumpen är det viktigt att ställa rätt frågor. Vilka är möjligheterna och vad är behovet? Värmepumpens pris varierar stort beroende på alla olika nämnvärda faktorer. Att som installatör kunna erbjuda fria offerter kan vara gynnsamt på så sätt att det skapar en trygghet för den som inte innehar rätt kunskap själv. Det är en djungel att orientera sig fram i och att få rätt pris på värmepumpar kan vara svårt när man inte har all bakgrundsfakta. Du som installatör blir expert och du kan ge rätt pris på värmepumpen till en kund och på så sätt gynna chansen till att få uppdraget.


Ventilation och energiförbrukning går hand i hand

En modern ventilationsfirma idag väntas besitta kunskap och kompetens inom alla områden som rör ventilation. Viktigt kompetensområde att ha i beaktning som företagare på en ventilationsfirma är att kunna erbjuda kunden argument som styrker varför kunden bör välja just den aktuella ventilationen. Varför behöver kunden som ska renovera lägenheten byta ventilation alternativt varför ska kunden behålla redan befintlig ventilation? Varför ska en person som ska renovera köket titta även på kökets ventilation?Dessa frågor är viktiga att kunna besvara. 

Senaste nytt inom ventilation och energiförbrukning är att en ventilation med värmeåtervinning kan sänka en villas uppvärmningskostnader med hela 60 %. Detta gäller för hus som är täta och välisolerade. För den som lever i en 70tals villa gäller andra förutsättningar. I dessa fall kan en ventilation med värmeåtervinning innebära ca 30% minskade uppvärmningskostnader om ett aggregat med 80 % verkningsgrad installeras. Denna skillnad beror på att äldre villor tar sin frånluft endast ifrån kök och toaletten. Därför är det extra viktigt för en ventilationsfirma, som nämnt ovan, att kunna hjälpa kundens som renoverar lägenhet, mer specifikt renoverar kök, att välja rätt ventilation. Samtidigt är det viktigt att ge kunden rätt information.


FTX-systemen, det senaste, det bästa

Annat aktuellt inom ventilationsbranschen är senaste årens heta FTX system. Här är viktigaste faktadelarna sammanfattade för kunden som vill investera i det allra senaste. FTX-systemets uppgift i sin helhet innebär ett ventilationssystem med en roterande värmeväxlare som med hänsyn till klimat tillhör den allra senaste teknologin. Att välja ett FTX-system innebär att välja ett effektivare och tystare system. Utöver systemets effektivitet så är verkningsgraden både högre och snabbare vilket är perfekt för dig som investerat i en större villa eller mindre lägenheten. FTX-systemet är det senaste av en anledning, det passar såväl mindre som större boenden. Med detta sagt så är det viktigt att såväl kunden som renoverar köket i nya villan som kunden som total renoverar köket, får rätt hjälp av sin närmaste ventilationsfirma. Moderna ventilationsfirmor erbjuder, nästintill alltid, ett FTX-systemet som en av sina lösningar.


Innan FTX-systemets framväxt så användes självdragsventilationen flitigt och med det sagt så innebär inte det att den nu har slopats. Självdragsventilationen är fortfarande effektiv och nyttig i äldre hus innehållandes skorsten. Ventilationens funktion är simpel och fungerar som så att den varma luften inne stiger upp och försvinner ut genom genom husets alla luftkanaler. Den vanligaste, mest effektiva luftkanalen som är gynnsam för en självdragsventilation är skorstenen. Att välja ett FTX-system kan många gånger vara det allra bästa alternativet men beroende på husets kapacitet och behov så kan en självdragsventilation vara gott och väl. Självdragssystem är nämligen en uppsättning som är i det allra billigaste laget. Det dyraste behöver inte alltid vara det bästa, allt är beroende utomstående faktorer som storlek, plats, kompetens och behov. Återigen, en erfaren ventilationsfirma har kompetens nog att skräddarsy sina erbjudanden efter kundens specifika behov.


Framtidens målare

Framtiden inom måleri ser ljus ut och väntas locka massvis med unga människor till målarbranschen. Med detta sagt så krävs det en modernisering där gamla erfarna målare ska behärska utbilda de nya. Vi tror att ny-tänk kommer vara morgondagens framgång. Hur ser branschen ut idag och hur ser branschen ut imorgon? För att utvecklas måste vi våga förändras. En duktig målare som har en partner verksam inom golvslipning är en förändringsbar möjlighet för målare. En etablerad målerifirma är en modern firma. I takt med att samhället utvecklas och digitaliseras så förändras också måleri branschen och det tror vi är vår största utmaning. En utmaning som handlar om att förstå och acceptera det nya.

Tillgången och efterfrågan ser inte likadan ut idag som den gjorde för 10 år sedan och det är ett rent faktum. Viktigt att nämna är också samarbetet mellan andra hantverksbranscher. Många kunder är i behov av mer än bara en målare och står inför en större renovering av lägenhet alternativt anlita takläggare. Vi slår därför ett slag för att jobba med good will, se till att rekommendera närmaste golvläggare, inredare eller rörmokare till kundens projekt. Det kommer att gynna såväl badrumsrenoverare som din målerifirma. Att låta en kund för första gången bejaka är som dröm för dem.

En målare som pratar gott om ett hantverkaren bakom kommer att möta en golvläggare, golvslipare som sedan pratar gott om målaren. Med det sagt, underskatta inte framtidens möjligheter till samarbete. Nu till hösten så är det dags för alla målare och målerifirmor att anmäla sig till branschens, minst sagt, största höjdpunkt, kongressen.

Kongressen kommer att äga rum på Stockholms konserthus den 28 januari med temat ”framtidens måleribransch”.  Intressanta och intellektuella föreläsare är inga mindre än, Gerhard Olsson och Stig Svensson. Missa inte detta och glöm för guds skull inte att våga tänka utanför boxen. Den dagen vi slutar förändras är dagen vi slutar utvecklas. 

RENOVERINGSLÅN BERÖR

Åtaganden så som elinstallationer, renoveringar i sin helhet

Behöver du låna pengar till din renovering? Här är allt du behöver veta!

Sätt upp en budget i ett tidigt stadie av din renovering

Att renovera idag tenderar att kosta en hel del pengar och riskerar även att kosta mer än vad som först var tänkt. Därför vill vi uppmana till att beräkna renoveringskostnaderna ordentligt i ett tidigt stadie av planeringen för att slippa stöta på ekonomiska hinder på vägen som resulterar i att du behöver låna pengar snabbt i sista minuten. Att ha marginal är mer eller mindre alltid klokt när det kommer till en renoveringsbudget

Ta renoveringslån snabbt och genomtänkt på samma gång

Att låna pengar snabbt och ta ett billigt lån behöver däremot inte vara till nackdel, men det kan vara nyttigt att man gör det från i början isåfall och att man hinner jämföra olika lån med varandra. Privatlån, mer vanligt användande, blancolån, är en typ av privatlån som ibland ges ut med en mindre säkerhet vilket i sin tur gör att räntan ofta är högre än på andra typer av lån. Om en jämför privatlånen med varandra innan en tecknar ett privatlån/blancolån så är chansen större att en lyckas hitta billiga lån med bra villkor och en lägre ränta. När vi säger lägre ränta så syftar vi såklart på den effektiva räntan, dvs den totala räntekostnaden. Ett billigt lån innebär så mycket mer än en billig månadskostnad, det handlar också om lånets längd och den slutgiltiga kostnaden. Vad kostar lånet totalt sätt och hur länge binder du upp dig på lånet? Se till att överväga just dina förutsättningar mot det du binder upp dig på och återigen, jämför ordentligt!

Vinstskatt och renovering

Att låna pengar snabbt via ett renoveringslån är idag mycket vanligt och till och med något som rekommenderas i många fall. Detta beror på att en senare kan dra av kostnader på renovering för att minska eventuell vinstskatt vid försäljning av bostaden. Därmed vill vi uppmuntra dig till att hellre låna pengar snabbt och få en lyckad renovering som håller i tid och ökar värdet på din bostad än att göra en fuskrenovering till en lägre kostnad som riskerar att stjälpa dig i längden. Som bostadsägare har en rätt att dra av summor som överstiger 5000 kronor på ett år vilket innebär att alla renoveringskostnader som överstiger 50000:- blir lånen skatte-reducerade. 

För att kunna dra av renoveringskostnader på skatten efter att ha tagit ett renoveringslån krävs det såklart bevisbörda som styrker det faktum att du lagt ut pengar på din renovering. Det bästa är såklart om möjligheten till att spara kvitton finns men om det mot förmodan skulle vara så att kvittona har tappats bort eller dylikt så kan ritningar, bygglov och övriga uppgifter från fastighetsdeklarationer vara godkända bevis som ger dig rätten till avdrag. 

Om en nu bestämmer sig för att ta ett renoveringslån så vill vi understryka vikten av att hitta ett billigt lån. När vi säger billigt lån så tänker vi på flera aspekter, privatlånet ska ha en rimlig låneränta, en tydlig belåningstid och rimliga återbetalningskrav. Att låna pengar snabbt och med eftertanke på en och samma gång, ÄR rimligt, vill vi säga. Dock är det viktigt att en jämför lånen med eftertanke och ser till att få dem bästa, möjliga villkoren. Ett blancolån behöver inte vara i negativ benämning, så länge det är genomtänkt och samma gäller det med ett det specifika renoveringslånet, det kan åt andra hållet, till och med vara till din fördel med ett banklån. Kontakta din bank för rådgivning 

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Via vårt formulär kan du komma i kontakt med oss

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna som inefattar branschorganisationer för olika hantverkare

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.