Cool Koll är vår kreditupplysningstjänst för medlemmar
Besök vår webbshop
Sök bland våra medlemsföretag
Om föreningen


Kyl & Värmepumpföretagen
bildades redan 1947, och har under åren hjälpt många kyl- och värmepumpföretag med både stora och små frågor. Hösten 2008 bytte branschorganisationen namn från Kylentreprenörernas Förening till Kyl & Värmepumpföretagen, för att namnet bättre skulle spegla verksamheten hos våra medlemsföretag. Faktum är att en stor del av medlemmarna idag jobbar lika mycket med fastighetsvärmepumpar som med kylanläggningar för att på så sätt kunna hjälpa sina kunder med de mest energieffektiva lösningarna.

Branschorganisationen har sitt kansli på Liljeholmen i Stockholm. Hit kan medlemmarna vända sig med frågor kring såväl teknik som regelverk och juridik. Vi håller även seminarier och möten runt om i landet och deltar aktivt i olika offentliga sammanhang, t ex på mässor, konferenser och olika plattformar för samverkan mellan myndigheter och andra branschorganisationer. 

Kyl & Värmepumpföretagen och KV-företagens Service AB
Vårt arbete bedrivs via två juridiska personer.

   Kyl & Värmepumpföretagen är föreningen, där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter och politiker.

   KV-företagens Service AB är dotterbolag till föreningen. Bolaget ger service till våra medlemsföretag, bland annat rådgivning, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.