Cool Koll är vår kreditupplysningstjänst för medlemmar
Besök vår webbshop
Sök bland våra medlemsföretag
dipplogga liten

Upp till bevis!

Kyl & värmepumpmarknaden har kommit till en fas där den tekniska utvecklingen på relativt kort tid har tagit stora steg. Drivkraften bakom utvecklingen är kundernas krav på allt lägre driftkostnader, övergången till naturliga köldmedier och en ökad användning av styr & reglersystem. Kylsystemet samkörs ofta med kringliggande installationer som ventilation och VVS med gemensamma styr & reglersystem.
Att ha någon eller några tekniker inom företaget, vilka behärskar dessa kunskapsområden, och kan ha ansvar för samkörningsarbeten, är mycket viktigt för företagen i kyl & värmepumpbranschen.
Kyl & värmepumpbranschen har länge haft en otydlig karriärväg för sina tekniker. Vi har därför infört en helt ny yrkesnomenklatur från år 2012.


Nu finns följande tre yrkesnivåer för tekniker:

• Certifierad kyl & värmepumpmontör
  (godkänd från yrkesgymnasium och personcertifierad)
• Certifierad kyl & värmepumptekniker (godkänd från yrkeshögskola och personcertifierad)
Diplomerad kyl & värmepumptekniker, yrkesnomenklaturens högsta kompetensnivå 
                                                                   (godkända diplomeringsprov och verifierad yrkeslivserfarenhet)

Vill du vara teknikern som kliver fram och tar ansvar för dessa jobb?
Vi erbjuder dig nu att visa din kompetens på området. Behöver du komplettera något delområde finns lämpliga kurser. Kunskapsnivån är beskriven i Svensk Kylnorm Faktablad 11.

Fördelen med att vara diplomerad:
Ett karriärutvecklingssteg
Företaget betalar för den kompetens kunder efterfrågar
Du får ett bevis på din kompetens

Så här gör du:

1. Tala om för din chef att du är intresserad av att bli diplomerad.

2. Företaget beställer ”Kompetenskollen” som har samma
funktion som det diagnostiska provet inför den obligatoriska
certifieringen. Kompetenskollen är uppdelad i fem delområden:

• Systemkunskap
• Styr & Reglerteknik
• Mätning för optimal drift
• Energieffektivisering av system
• Affärsmannaskap för tekniker


3. När du gjort Kompetenskollen ser du vilket eller vilka
områden du behöver lära dig lite mer av för att klara
Diplomeringen. De flesta tekniker som ska diplomeras
kommer behöva komplettera med ett eller flera områden.
Det är väldigt få, även bland landets duktigaste
tekniker, som klarar alla dessa områden. Om du klarar
några områden, men behöver komplettera några andra,
kan du alltså ändå vara bland de bästa teknikerna i
Sverige.

4. Du kan antingen komplettera dina kunskaper på egen
hand, eller så kan ditt företag anmäla dig till några av
de fem kurserna som branschen tagit fram anpassat för
diplomeringsprojektet. Fyra av kurserna hålls hos Celcia,
branschens nya utbildningscenter på IUC i Katrineholm,
i två dagar per kurs. Undantaget är Affärsmannaskap
som hålls under en dag. Denna kurs kan hållas
för flera av era tekniker ute på ert företag eller på annan
avtalad ort.

Anmälan till kurser

5. När du och ditt företag anser att det är dags för dig att
göra diplomeringsprovet anmäler du dig till INCERT

Här finns en länk till INCERT:s hemsida

6. Diplomeringsprovet görs i INCERTS regi på av INCERT
angiva orter och tar en heldag att göra. Provet är indelat
i samma fem områden som Kompetenskollen och kurserna.

7. Den som klarar diplomeringen får ett diplom av INCERT,
och kan nu visa på kompetensen att ta på sig moderna, större
kyl & värmepumpanläggningar där samkörningar med kringsystem
blir allt vanligare. Framöver kommer vissa kunder kräva att någon på
kylföretaget har denna kompetens för att ni ska vinna
upphandling av installationer och serviceavtal. Detta
krav kommer med tiden bli mer av en standard, åtminstone
när det gäller lite större kunder. Därför blir du som
Diplomerad tekniker otroligt värdefull och en nyckelperson
i företaget.