Cool Koll är vår kreditupplysningstjänst för medlemmar
Besök vår webbshop
Sök bland våra medlemsföretag

Presentationer från Kyl- och Värmepumpdagen 2011 

  

Här kan du ladda hem och titta på några av de presentationer som visade under Kyl & Värmepumpdagen den 14 oktober 2011. Observera att filerna kan vara ganska stora. Presentationerna är sorterade efter efternamn på föredagshållare.

Johan Barth - Geoenergi – användningsområden och exempel
Klas Berglöf - Finns der kostnadseffektiva energibesparande åtgärder i våra anläggningar?
Henrik Brengesjö - Har branschen den kunskap och kompetens som behövs?
Martin Forsèn - Hur mår våra medlemsföretag
Martin Forsén - Hur ser framtiden ut? Marknad, taxor, energipriser
Signhild Gehlin - Geoenergilager - hur fungerar det?
Per-Eric Jansson - Framtidens butik
Per Jonasson - Vart tar pengarna vägen, och vad kostar egentligen en kyltekniker? 
Per Jonasson - Status för F-gasförordning och kölmedieskatt
Tina Karlberg - Särskilda satsningar för miljöteknikexport
Björn Karlsson - Solceller och värmepumpar, energianvändning i småhus
Johan Landé - Företagsauktorisation, en kvalitetssäkring av branschen 
Gunda Mader - Cost and energy efficiency optimization of vapor compression systems
Björn Palm - En ny generation köldmedier
Jörgen Rogstam - Kvalitetshandledning för geoenergilager
Peter Rohlin - Internationell samverkan inom Effsys+ 
Peter Rohlin - Person- och företagscertifiering, vad händer nu? 
Lennart Rolfsman - Drift och Underhåll
Björn Sandh - Hur man lyckas i affärer
Samer Sawalah - Evaluation of refrigeration and heating systems in supermarkets
Sofia Stensson - Energieffektivisering i köpcentra
Åsa Wahlström - ´Kommande krav för Energianvändning i befintliga flerbostadshus
Siw Wiblom - Vad händer i framtiden? Vivisoner för kyl- och värmepumpbranschen