Cool Koll är vår kreditupplysningstjänst för medlemmar
Besök vår webbshop
Sök bland våra medlemsföretag

 
 

Företagsauktorisation för Kyl- och Värmepumpentreprenörer


Auktorisationen är öppen för alla Kyl- och värmepumpentreprenörer
och startskottet gick i november 2011.

Varför behövs en auktorisation och vilka är då fördelarna?
De minimikrav som EU-direktiven idag ställer är inte anpassade till vårt land och våra förhållanden. Vi har högre
ambitioner för våra anläggningar än vad som generellt krävs i lagstiftningen speciellt med tanke på att Sverige
alltid varit ett föregångsland när det gäller miljö- och energifrågor.

Genom en auktorisation vill vi att både myndigheter och beställare skall veta att ett auktoriserat företag följer
bestämmelser och rådande branschpraxis. Genom tillsyn av de auktoriserade företagen, som kommer att ske
genom platsbesök, kontrolleras utrustning, personalens kompetens och företagets kvalitetssystem.

Auktorisationen vill medverka till

  • Likvärdiga etiska, tekniska och ekonomiska spelregler 
  •  Säkerhet och tydlighet för beställare vid val av entreprenör
  • Konkurrensfördelar gentemot icke auktoriserade
    Samt utgöra en plattform för kompetenshöjning av medarbetare och företag och en kvalitetsstämpel för företagen att marknadsföra 

Länkar till:

Information Auktorisation

Regler för auktorisation av Kyl- och Värmepumpföretag

Ansökningshandlingar

Avgifter

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual