Cool Koll är vår kreditupplysningstjänst för medlemmar
Besök vår webbshop
Sök bland våra medlemsföretag

Sektionsarbete i Kyl & Värmepumpföretagen


För att öka medlemmarnas inflytande över branschorganisationens arbete har verksamheten delats in i olika sektioner. Medlemsföretagen kan vara medlem i en eller flera sektioner, beroende på hur företagets versksamhet ser ut. Jobbar man enbart med installation av fastighetsvärmepumpar är man bara med i just den sektionen, medan ett företag som jobbar med installation av såväl kyla som värmepumpar kan vara med i bägge dessa två sektioner.

Varje sektion har också sitt eget sektionsråd, bestående av medlemmar anslutna till respektive sektion. Detta råd ska företräda sektionens intressen och gentemot styrelsen sedan påverka beslut om resurser, insatser och verksamhet.

Mer information om vad sektionerna jobbar med, vilka som utgör sektionsråden samt vem på kansliet som är kontaktperson för just den sektionen du vill veta mer om hittar du under respektive sektionssida i menyn till vänster.